تلفن: 
021-88482667
021-88482661

فکس:
021-88105813

آدرس: 

تهران.خیابان مطهری.خیابان میرزای شیرازی شمالی.کوچه نعیمی.پلاک 10.طبقه 3

ایمیل: 

Bodyscaleir@gmail.com