وزن کودک

وزن کودک بسیار اهمیت دارد اندازه گیری وزن یکی از شاخص های اصلی رفاه ، تغذیه و سلامتی کودک و نوجوان است.   آیا در کلینیک های بهداشت وزن نوزاد را صحیح اندازه گیری می کنند؟   مقامات  توصیه های سازمان بهداشت جهانی (WHO) را برای پیگیری دقیق وزن کودک دنبال می کنند. هدف اصلی…