ترازو هاي توزين اشخاص ( ترازوي وزن كشي و نفرکش )

ترازو های وزن کشی داراي فناوري هاي مختلفي جهت اندازه گيري هستند

انواع ترازو وزن کشی

ترازوي ديجيتال كه شامل سنسور وزن به نام لودسل و برد الكتريكي و نمايشگر مي باشد همچنین ترازوي ديجيتال از دقت اندازه گيري بالايي برخوردار است و قابليت كاليبراسيون دارد و اندازه گيري با آن راحت است(قابل استفاده در مراکز تغذیه،باشگاه های ورزشی،بیمارستان ها و مطب پزشک).
ترازوي مكانيكي (ترازوي قپاني )كه با ايجاد تعادل بين وزنه هاي كوچك و وزن انسان كار ميكند اين مدل ترازوها از طول عمر بالايي برخوردار هستند اما اندازه گيري با آنها كمي دشوار ميباشد زيرا اپراتور با جابجا كردن شاخص ها بايد وزن را محاسبه كند .اين مدل از دسته ترازو هاي قديمي محسوب ميشوند.
ترازوي عقربه ايي متشكل از فنر چرخ دنده و كفي مي باشد و از طريق محاسبه وزن توسط ثابت فنر كار ميكند اين ترازو ها از دقت بالايي برخوردار نيستند و براي مراكز تغذيه و رژيم درماني توصيه نمي شوند.
تمامي ترازو هاي اشاره شده ميتواندد داراي قدسنج باشند كه قدسنج ها نيز در سه گروه زیر طبقه بندی می شوند:

انواع قدسنج :

قدسنج مكانيكي (قدسنج تلسكوپي)، قدسنج ديجيتال و قدسنج التراسونيك
ترازو هاي قدسنج دار براي مراكز درماني ، بيمارستانها و كلينيك ها و باشگاه های ورزشی،داروخانه ها مناسب مي باشند.
چند نكته كاربردي
ترازوهايي كه صفحه كفي آنها بزرگ و مسطح هستن اندازه گيري دقيق تري انجام ميدهند.
ترازو هاي با ظرفيت بالاتر مقاومت بيشتري نسبت به ترازوهاي ديگر دارند.
• حتما از تراز بودن پايه هاي ترازو مطمئن شويد.
• قد افراد در طول شبانه روز تغيير ميكند و اين به معني خطا در قد سنج نمي باشد.
•توصيه ميشود هر كدام از ترازو هاي بكار گرفته شده در طول سال چندين مرتبه توسط وزنه هاي استاندارد مورد تست قرار بگيرند تا از صحت عملكرد آنها مطمئن شويد (این ترازو ها قابلیت کالیبراسیون و برطرف کردن خطا را دارا می باشند).